STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

STEINDALSKNUDEN – 748 moh.

Turbeskrivelse:
Fra Hompland, 7 km nord for Tonstad går det flere stier opp i fjellet vest for dalen. til Steindalsknuten er det 6,3 km å gå fra vegen om en starter sør for Hompland ved elva Hemså. Da går en først over ei beitemark og opp en gammel rideveg. En kommer inn på en traktorveg som leder inn til Steian. Her tar en til venstre videre opp grusvegen til en ser skilt fra vegen og inn stien langs østsiden av Øvre Løyntjønn. Her må en over ei myr før det bærer opp til Heimrestøl. Derfra blir landskapet mer åpent, tregrensa passeres litt lengre oppe og en har da gått fra dalens granskog, gjennom furuskog ved Løyntjønn, fjellbjørkebeltet og kommet opp på slettheia. Her fortsetter turen opp Grønheia og opp mot Steindalsknuten 748 moh, en høydeforskjell på 630 m fra dalen. Her ser en utover fjellheimen i alle retninger. En bør regne med 5 timers tur fram og tilbake.

Om en vil ha en lengre tur, er Falkeknuten skilta og merka 3,5 km videre nordover.

Kulturminner:
BådhedlarBådhedlar
 som ble brukt til båtlagringsplass
Gravrøys fra jernalderen
Jønsokhaugen gravminne
Gravminne

Gradering: Krevende
Lengde: 14,6 km (tur/retur)
st