FAKTA OM VISITSIRDAL365

01.

100% privateid

VisitSirdal365 AS er et 100% privateid destinasjonsselskap med det formål å utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig næring gjennom produktutvikling og markedsføring. 

02.

Et samlet Sirdal
Selskapet har 62 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

03.

Sirdal som destinasjon
Misjonen til VisitSirdal365 AS er å utvikle og markedsføre Sirdal, samt utøve vertskapsfunksjonen på vegne av reiselivsnæringen, og til det beste for Sirdal som destinasjon.

04.

En pådriver
Målet er at vi gjennom systematisk markedsføring skal posisjonere og synliggjøre Sirdal som et helårlig reisemål i aktuelle markeder.

Selskapet har 53 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

VisitSirdal365 AS er et 100% privateid destinasjonsselskap med det formål å utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig næring gjennom produktutvikling og markedsføring. Selskapet har 62 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

Misjonen til VisitSirdal365 AS er å utvikle og markedsføre Sirdal, samt utøve vertskapsfunksjonen på vegne av reiselivsnæringen, og til det beste for Sirdal som destinasjon. Målet er at gjennom systematisk markedsføring posisjonere og synliggjøre Sirdal som et helårlig reisemål i aktuelle markeder. VisitSirdal365 AS skal være en pådriver for en markedsorientert produktutvikling og en målrettet kompetanseheving i næringen. Det skal også jobbes aktivt for et sterkt internt samarbeid blant aktørene og dermed øke konkurransekraften for regionen.
Vårt kontor er lokalisert på Handleriet. Ansatt i  VisitSirdal365 AS er daglig leder Thomas Hukkelås, 934 29 681. 

Styret i VisitSirdal365 AS består av 6 personer fra medlemsbedriftene. Styret i 2022 består av: Styreleder Bjarte Sveinsvoll Dagestad (413 33 785, dagestad@hotmail.com), Julie Olsen, Magne Ådneram, Anders Berg Marcussen og Simen Berge, varamedlem: Kjell Ravnaas.

Medlemsbedrifter