STEINBU

STEINBU

STEINBU

Turbeskrivelse:
Stien fylgjer Jogledalen i lett, familievennleg terreng. Fram til Sandtjødnbekken er det same sti til Steinbu som til Hilleknuten. Ved stidelet må Steintjønnbekken kryssast. Ved flaum kan det vera ei utfordring, men normalt er det ikkje noko problem.

Lengde er ca. 6,2 km, med varighet på to og en halv time kvar veg.

Adkomst:
Parker på den store parkeringsplassen ved Fidjeland skisenter. Ved enden av veien innover dalen starter stien.

Kulturminner:
Austmannsskaret (heller)
Heller
Store legdé (tuft)

Gradering: Middels
Lengde: 6,2 km
Stigning: 190 m
st