KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

KLOVSTEINEN

Turbeskrivelse:
Klovsteinen er et naturfenomen oppe på heia øst for Tonstad. Den ligger ved en gammel ferdselsveg fra Tonstad til Ovedal.

Du kan komme til Klovsteinen fra Tonstad via Høgåsvegen forbi kraftstasjonen. I enden av vegen starter den merka stien. Stien er lettgått. I starten går stien nær fjellskrenten.

1,8 km fra parkeringsplassen i enden av vegen til Klovsteinen, 140 m stigning. 1 km videre til Ovedalsgruva. 1,5 km fra gruva ned til Ovedal.

Ovedalsgruva: 
Det er registrert tre sjakter i området, en horisontalsjakt og to andre delvis gjenfylte sjakter. I tillegg er der en rekke små dagbrudd. Fundamenter etter tre bygninger står i nærheten av hovedsjakten.

Kulturminner:
Ovedalsgruva
Sletheiè – brudled 
Sletheiè – brudled 
Rautoknuden – varde

Gradering: Middels
Lengde: 3,6 km (t/r) fra parkering til Klovsteinen 
st