HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

HÅGHEDLAR via Nystøl og Urvatn

Turbeskrivelse:
Fra Hompland 6 km nord for Tonstad går det sti opp i heia som fører over på grusvei og seinere sti til Håghedlar via Nystøl og Urvatn.

Sør for Hompland, ved brua over Hemså går det sti opp i heia. Denne går over ei beitemark og opp en gammel ridevei før en kommer inn på grusveiene innover. Etter et stykke på grusvei er det skilt der en tar inn på stien videre. En runder Øvre Løyntjønn og går over ei myr før Heimrestøl. Videre oppover tar stien av østover fra stien mot Steindalsknuten og passerer Nyestøl. Videre østover mot Håghedlar er terrenget slakt og delvis myrlent.

Mellom Håghedlar og Urvatn går stien over fuktige myrpårti i flott fjellterreng. Fra Urvatn går det grusvei ned dalen igjen.

11,5 km rundtur, 600 m stigning nede fra hovedveien. Stiene er merka og skilta.

Kulturminner:
Bådhedlar
Gravminne 
Varpebakkjen 
Steian 
Heimrestøl 
Nystøl
Gravminne
Jønsokhaugen

Gradering: Krevende
Lengde: 11,5 km rundtur
Stigning: 759 m
st