FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

FALKEKNUTEN – 876 moh.

Turbeskrivelse:
Turen til Falkeknuten starter ved Hompland, 7 km nord for Tonstad. Her følger man skilt mot Steindalsknuten. Først over beitemark og opp en gammel rideveg nær elva Heimså. En kommer inn på en traktorveg som leder inn til Steian. Her tar en til venstre videre opp grusvegen til en ser skilt fra vegen og inn stien langs østsiden av Øvre Løyntjønn. Her må en over ei myr før det bærer opp til Heimrestøl. Derfra blir landskapet mer åpent, tregrensa passeres litt lengre oppe og en har da gått fra dalens granskog, gjennom furuskog ved Løyntjønn, fjellbjørkebeltet og kommet opp på slettheia. Her fortsetter turen opp Grønheia opp mot Steindalsknuten. Stien mot Falkeknuten tar av 800 m før Steindalsknuten og fortsetter 3,5 km videre over Klovsteinheia og opp fjellryggen opp mot Falkeknuten. Her ser en utover store fjellområder på alle kanter.

Turen opp fra Hompland er 9,1 km og høydeforskjellen er på 766 m. Stien krysser partier med myr, er skilta, merka. Ingen bratte eller utsatte partier.

Turen er krevende på grunn av avstanden, om en skal gå fram og tilbake fra dalen er det over 18 km.

Kulturminner:
Bådhedlar som ble brukt til båtlagringsplass
Gravrøys fra jernalderen
Jønsokhaugen gravminne
Gravminne

Gradering: Krevende
Lengde: 20,2 km (t/r)
Stigning: 810 m
st