BLÅFJELLENDEN TIL HUNNEDALEN

Startsted:
Turen starter ved Blåfjellenden turisthytte.

Turbeskrivelse:
Fra Blåfjellenden turisthytte følger man den skiltede stien i sørøstlig retning mot Hunnedalen. Allerede etter fem minutter begynner du på de vel 200 høydemeterne oppstigning til 820 moh (beregn ca 45 min). På toppen av skaret krysser stien til venstre side av en myr, se etter plankene som er lagt ut langs myren. Du passerer mellom to tjern på vadesteiner som er lagt ut slik at du lett kommer videre.
Landskapet er meget kupert og ensformig, og det er ikke så mye annet enn tjern å orientere seg etter. Fortsett i sørøstlig retning forbi et stikryss og tjern som du får på din venstre hånd. Ved enden av tjernet følger du høyre side av elven som renner ut i et avlangt tjern 150 meter lengre fremme. Følg den nordvestlige kortsiden av dette, ved hjørnet dreier du sørøstover langs langsiden av tjernet. Omtrent midtveis dreier stien mot et rundt tjern på høyre hånd og følger strandkanten av dette. Ved enden av begge tjernene krysser man et sauegjerde, før man klatrer opp på en knaus hvorfra man ser hyttene i Hunnedalen. Herfra følger du det brede tråkket etter den gamle ferdsels- og drifteveien ned til hovedveien i Hunnedalen (Høgaleitet).

For detaljert turbeskrivelse, med kart, høydeprofil, veipunkter m.m. kjøp boken Vandring i Sirdalsheiane inkl. Kjerag og Sirdals Seven Summits.

Kulturminner på turen:
Rester etter steinbu
Heller

Gradering: Middels
Lengde: 8 km
Stigning: 425 m
st