Statskog

Statskog

Statskog driver skog etter de strengeste miljøprinsippene i landet og bruker store ressurser på å sikre en langsiktig og bærekraftig skogsdrift.

Statskog driver på vegne av fellesskapet, og skal ha en god balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. Grunnlaget legges blant annet i fremragende skogteknologi og strenge sertifiseringsordninger.

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Vi gir deg naturen.

Skogen skal forvaltes bærekraftig, slik at den gir økonomisk avkastning til skogeier, lokal og nasjonal verdiskaping og et positivt klimabidrag. Samtidig skal hensynet til friluftsliv og miljøverdier ivaretas. Slik kan vår skogsdrift bli viktig i det grønne skiftet.

Ta gjerne kontakt med oss her om det er noe du lurer på. Det er stort sett oss på kommunikasjonsavdelingen som håndterer profilen i god kontakt med fagfolk innen for de ulike feltene vi jobber med.