juli.13.2022

Sommerstemning på Haugen - Bli kjent med Haugen Hytteutleie og camping

Sommerstemning på Haugen - Bli kjent med Haugen Hytteutleie og camping

Sommerstemning på Haugen 

Haugen Hytteutleie & Camping byr på nostalgi og magiske sommeropplevelse. Her kommer folk langveis fra, både for å se Preikestolen og Kjerag – og flere asiatiske turister har blitt observert når de knipser bilder av hagen til Mor Anny som virkelig får blomstre på sommerstid.

Søsknene Åge og Anita Haugen er stolte av familiebedriften, og selger titt og ofte pins med den originale logoen.

Her har vi drevet overnatting et sted mellom 70 og 75 år, sier Åge Haugen, eier og daglig leder av Haugen Hytteutleie & Camping.
Vi har åpent hele året og tilbyr både hytteutleie, vognoppstillingsplasser, bobilparkering og teltplasser. Nå på sommeren har vi også kanoutleie, minigolf, lekeplass og gode bade- og turmuligheter, forklarer han videre. 

Litt historie:
Åge, hans forhenværende kone Solveig Therese og Anita leide campingplassen av far (og svigerfar) Jørgen Haugen fra 2001 til 2006. Campingplassen var frem til 2006 en del av gardsbruket som Jørgen eide. Campingplassen ble delt fra gardsbruket i 2006 og Åge ble eier av Haugen Hytteutleie & Camping.

I 1974 overtok Jørgen garden etter sin far Ådne. Han begynte da så smått å ta imot campingvogner som skulle stå parkert gjennom vinteren. Campingvogner som ble plassert på gardsbrukene - som oftest på dyrka mark - vinterstid, som utviklet seg til at campingvogner står hele året. Den dyrka marka der vognene stod vinterstid ble etter hvert så krevende å sette i stand etter vinteren at flere og flere gardsbruk valgte å gjøre om dyrka mark til campingområde slik at vognene kunne stå hele året.

Barnebarna til en av de første som hadde campingvogn i tunet til Jørgen og Anny Haugen (Haugen 40) på 1970-tallet er her i campingvogn den dag i dag.

Ei stor gul ‘do-bøtte’
«Sanitæranlegget» på 70-tallet var litt annerledes enn hva det er den dag i dag. På den tiden var det ei stor gul ‘do-bøtte’. Denne do-bøtta stod i en gammel brakke i tunet hos Jørgen og Anny.

Det ble lagt inn vann og kloakk i huset på Haugen 70 i 1981.

Farfar Ådne døde i februar 1981 og farmor Jenny bodde i huset til hun døde i oktober 1995. Anita flyttet hjem i slutten av 1995.

Far Jørgen døde i april 2008 – da overtok søster Anita garden. Noen av campingvognene står på garden til Anita, men vognene inngår i driften til Haugen Hytteutleie & Camping.

Mor Anny
Mor Anny bor ennå hjemme på Haugen 40. Sommerstid er hennes store hobby hage og blomster. Bilder av hagen hennes er trolig spredt over hele verden - hagen er et populært bildemotiv for våre sommergjester. Mer enn én asiatisk turist (og turister fra andre verdensdeler) har knipset i vei i hagen til mor Anny.

Vi har hatt besøk fra nesten hele verden, men mangler foreløpig gjester med adresse registrert i Afrika og Antarktis. Gjester fra alle de andre kontinentene har vi hatt, ler Åge.
Vi er så å si perfekt plassert mellom Kjerag og Preikestolen. 

Sommersesongen begynner så smått når Lysevegen åpner etter vinteren rundt 17. mai. Sommersesongen setter litt fart når Brokke/Suleskardveien åpner 20. mai. 

Med få unntak har denne veien blitt åpnet senere enn 20. mai - det kommer an på snømengden i fjellet.

På 1950, -60 og en del av -70 tallet
Farfar Ådne og farmor Jenny Haugen leide ut flere rom i huset til turister fra «byen» (Stavanger/Sandnes). Vår oldemor Torbjørg (døde i 1962), Ådne, Jenny og de tre sønnene - Jørgen, Agnar og Torfinn - bodde i huset samtidig som de leide ut rom til turister. Familien på 6 disponerte dagligståva og 3 soverom, mens de som leide disponerte «nye ståva», kjøkkenet, 2 soverom og kammerset.

Det kunne være folksomt i huset i påsketider. En familie på 5 leide «nye ståva» og kjøkkenet. En annen familie - på 4 - hadde et av soverommene og 2 andre personer hadde det andre soverommet. Alle 5 soverom er i 2. etasje og turistene hadde kokemulighet i gangen oppe.

De selv måtte vente til turistene var ferdig på kjøkkenet før de kanskje kunne lage seg noe varm mat som gikk fort å lage.

Turistene kunne altså være litt for seg selv, så langt det var mulig med så mange mennesker i samme hus.

Utleie av rom var en god inntekt for mange Sirdøler og var vanlig. Noen leide også ut støl tilhørende gardsbruket - dette var også vanlig.
 
Far Jørgen og mor Anny Haugen sitt hus (Haugen 40)
Haugen fikk bro over elva Sira i 1957. Frem til da måtte de ro over elva med pram. Ny bro ble bygget i 1978 – det er den som brukes den dag i dag.Faktaboks:
- 14 utleiehytter i forskjellige størrelser.
- 3 nye hytter er under planlegging og bygging.
- Oppstillingsplass for 70+ campingvogner 
- 62 vogner står hos oss på helårsplass
- Stor grill til sommersesongen som alle kan bruke. 
- Sommersesongen har vi også en ute-oppvaskbenk.
- Gråvannstømming (kun sommer) og tømmestasjon.
- Åpent for drop-in hele året. 
- I 1994 stod servicebygget ferdig. Her er det sanitæranlegg, vaskerom/kjøkken, resepsjonen, lager og kafé.
 
Sommerstemning på Haugen 

Haugen Hytteutleie & Camping byr på nostalgi og magiske sommeropplevelse. Her kommer folk langveis fra, både for å se Preikestolen og Kjerag – og flere asiatiske turister har blitt observert når de knipser bilder av hagen til Mor Anny som virkelig får blomstre på sommerstid.

Søsknene Åge og Anita Haugen er stolte av familiebedriften, og selger titt og ofte pins med den originale logoen.

Her har vi drevet overnatting et sted mellom 70 og 75 år, sier Åge Haugen, eier og daglig leder av Haugen Hytteutleie & Camping.
Vi har åpent hele året og tilbyr både hytteutleie, vognoppstillingsplasser, bobilparkering og teltplasser. Nå på sommeren har vi også kanoutleie, minigolf, lekeplass og gode bade- og turmuligheter, forklarer han videre. 

Litt historie:
Åge, hans forhenværende kone Solveig Therese og Anita leide campingplassen av far (og svigerfar) Jørgen Haugen fra 2001 til 2006. Campingplassen var frem til 2006 en del av gardsbruket som Jørgen eide. Campingplassen ble delt fra gardsbruket i 2006 og Åge ble eier av Haugen Hytteutleie & Camping.

I 1974 overtok Jørgen garden etter sin far Ådne. Han begynte da så smått å ta imot campingvogner som skulle stå parkert gjennom vinteren. Campingvogner som ble plassert på gardsbrukene - som oftest på dyrka mark - vinterstid, som utviklet seg til at campingvogner står hele året. Den dyrka marka der vognene stod vinterstid ble etter hvert så krevende å sette i stand etter vinteren at flere og flere gardsbruk valgte å gjøre om dyrka mark til campingområde slik at vognene kunne stå hele året.

Barnebarna til en av de første som hadde campingvogn i tunet til Jørgen og Anny Haugen (Haugen 40) på 1970-tallet er her i campingvogn den dag i dag.

Ei stor gul ‘do-bøtte’
«Sanitæranlegget» på 70-tallet var litt annerledes enn hva det er den dag i dag. På den tiden var det ei stor gul ‘do-bøtte’. Denne do-bøtta stod i en gammel brakke i tunet hos Jørgen og Anny.

Det ble lagt inn vann og kloakk i huset på Haugen 70 i 1981.

Farfar Ådne døde i februar 1981 og farmor Jenny bodde i huset til hun døde i oktober 1995. Anita flyttet hjem i slutten av 1995.

Far Jørgen døde i april 2008 – da overtok søster Anita garden. Noen av campingvognene står på garden til Anita, men vognene inngår i driften til Haugen Hytteutleie & Camping.

Mor Anny
Mor Anny bor ennå hjemme på Haugen 40. Sommerstid er hennes store hobby hage og blomster. Bilder av hagen hennes er trolig spredt over hele verden - hagen er et populært bildemotiv for våre sommergjester. Mer enn én asiatisk turist (og turister fra andre verdensdeler) har knipset i vei i hagen til mor Anny.

Vi har hatt besøk fra nesten hele verden, men mangler foreløpig gjester med adresse registrert i Afrika og Antarktis. Gjester fra alle de andre kontinentene har vi hatt, ler Åge.
Vi er så å si perfekt plassert mellom Kjerag og Preikestolen. 

Sommersesongen begynner så smått når Lysevegen åpner etter vinteren rundt 17. mai. Sommersesongen setter litt fart når Brokke/Suleskardveien åpner 20. mai. 

Med få unntak har denne veien blitt åpnet senere enn 20. mai - det kommer an på snømengden i fjellet.

På 1950, -60 og en del av -70 tallet
Farfar Ådne og farmor Jenny Haugen leide ut flere rom i huset til turister fra «byen» (Stavanger/Sandnes). Vår oldemor Torbjørg (døde i 1962), Ådne, Jenny og de tre sønnene - Jørgen, Agnar og Torfinn - bodde i huset samtidig som de leide ut rom til turister. Familien på 6 disponerte dagligståva og 3 soverom, mens de som leide disponerte «nye ståva», kjøkkenet, 2 soverom og kammerset.

Det kunne være folksomt i huset i påsketider. En familie på 5 leide «nye ståva» og kjøkkenet. En annen familie - på 4 - hadde et av soverommene og 2 andre personer hadde det andre soverommet. Alle 5 soverom er i 2. etasje og turistene hadde kokemulighet i gangen oppe.

De selv måtte vente til turistene var ferdig på kjøkkenet før de kanskje kunne lage seg noe varm mat som gikk fort å lage.

Turistene kunne altså være litt for seg selv, så langt det var mulig med så mange mennesker i samme hus.

Utleie av rom var en god inntekt for mange Sirdøler og var vanlig. Noen leide også ut støl tilhørende gardsbruket - dette var også vanlig.
 
Far Jørgen og mor Anny Haugen sitt hus (Haugen 40)
Haugen fikk bro over elva Sira i 1957. Frem til da måtte de ro over elva med pram. Ny bro ble bygget i 1978 – det er den som brukes den dag i dag.Faktaboks:
- 14 utleiehytter i forskjellige størrelser.
- 3 nye hytter er under planlegging og bygging.
- Oppstillingsplass for 70+ campingvogner 
- 62 vogner står hos oss på helårsplass
- Stor grill til sommersesongen som alle kan bruke. 
- Sommersesongen har vi også en ute-oppvaskbenk.
- Gråvannstømming (kun sommer) og tømmestasjon.
- Åpent for drop-in hele året. 
- I 1994 stod servicebygget ferdig. Her er det sanitæranlegg, vaskerom/kjøkken, resepsjonen, lager og kafé.
 

aktuelt

mars.21.2024

Påskeferie Sirdal 2024

Påskeferie Sirdal 2024

februar.25.2024

Vinterferie Sirdal 2024

Vinterferie Sirdal 2024

august.14.2023

Sirdalsdagane 2023 PROGRAM

Sirdalsdagane 2023 PROGRAM